Next on WebTV

การอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพลเมืองเพื่อสาธารณะ

กำหนดการ

คุณเดชชาติ พวงเกษ (ราษีไศล), คุณปราเมศร์ เหล็กเพชร ผู้สื่อข่าวการเมืองอาวุโส หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, คุณพิภพ พานิชภักดิ์ สื่อมวลชนอิสระ, ผู้เชี่ยวชาญด้านภาพยนตร์สารคดี, คุณสุธิดา มาไลยพันธุ์  นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์