Next on WebTV

กิจกรรม “ศาสตร์พระราชา” ภายใต้แนวคิด บันได 9 ขั้นสู่ความพอเพียง

กำหนดการ

 

กิจกรรม “แสงจากพ่อ…สู่ความยั่งยืน : ศาสตร์พระราชา” ภายใต้แนวคิด บันได 9 ขั้นสู่ความพอเพียง พบกับวงเสวนาจากคนที่ลงมือทำจริง ตามรอยศาสตร์พระราชา Workshop เรียนรู้หลักการพอเพียง ฟังดนตรีจากเครือข่ายฯ เดินตลาดยั่งยืน ภายใต้แนวคิด บันได 9 ขั้นสู่ความพอเพียง ผ่าน 5 โซนกิจกรรม เพื่อน้อมรำลึก และแสดงความอาลัยแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9 ในวันที่ 19 – 20 ส.ค.นี้ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.00 น. ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ถ.วิภาวดีรังสิต (แผนที่)

 

Zone 1 “Hed Talk” : เพราะทำแล้วจึงพูด พบกับคนที่ลงมือทำจริง ดำเนินตามรอยศาสตร์พระราชา อาทิ พระครูสุขุมวรรโณภาส, ชัชวาล สะบูดิง, สุไลมาน มะลี, ธีรธรรม วงศ์สา, อภิวรรษ สุขพ่วง, โจน จันได, วิวัฒน์ ศัลยกำธร, อาบอำไพ รัตนภาณุ, โซนัม ลุนดุบ (Mr. Sonam Lhundup), จิราพัชร จันทร์แก้ว, ไตรภพ โคตรวงษา

Zone 2 “พอกิน พอใช้ พออยู่ พอร่มเย็น” :
ร่วม Workshop ตามหลักบันได 9 ขั้นสู่ความพอเพียง การพึ่งตนเอง ทำของใช้เองแบบพอเพียง ตามแนวคิด เงินทองเป็นของมายา ข้าวปลาสิของจริง

Zone 3 “ยิ่งทำยิ่งได้ ยิ่งให้ยิ่งมี” :
ร่วม Workshop ธรรมภาวนา ธรรมอาสาในชีวิตประจำวัน

Zone 4 “ยักษ์กะโจนสัญจร” :
เปิดพื้นที่ตลาดนัดธรรมชาติ ตลาดปันสุข และเครือข่ายตลาดอินทรีย์ เยี่ยมชมซุ้มนำเสนอเกษตรกรรุ่นใหม่ตามศาสตร์พระราชา

Zone 5 “เรียนรู้ศาสตร์พระราชา” :
ร่วมกับเครือข่ายบ้านเรียน (Home School) ศูนย์เรียนรู้ โรงเรียน เครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏ และการท่องเที่ยวตามศาสตร์พระราชา โดยการนำเสนอด้วยรูปแบบนิทรรศการ สื่อผสม และการลงมือทำ

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : https://goo.gl/swqmWU