Next on WebTV

งานสัมมนา “โรดแมปไทยไทย ไกลแค่ไหน หรือใกล้เลือกตั้ง”

กำหนดการ

งานสัมมนาสาธารณะ “โรดแมปไทยไทย ไกลแค่ไหน หรือใกล้เลือกตั้ง”
วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
จัดโดย ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชน ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ระดับสูง (บสส.) รุ่นที่ 7
สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

 

กำหนดการ

09.00 – 09.30 น. ลงทะเบียน
09.30 – 09.40 น. พิธีเปิด

  • กล่าวรายงาน โดย พล.ต.ต.พันธุ์พงษ์ สุขศิริมัช ผู้บังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการ
    ตำรวจตระเวนชายแดน และประธานรุ่น บสส.7
  • กล่าวเปิดงาน โดย นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการบริหาร สถาบันอิศรา
09.40 – 09.45 น. วิดีทัศน์
09.45 – 11.30 น. สัมมนาเรื่อง โรดแมปไทยไทย ไกลแค่ไหน หรือใกล้เลือกตั้ง?

ผู้ร่วมสัมมนา

  • นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย
  • นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
  • คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ แกนนำพรรคเพื่อไทย
  • ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและความยั่งยืน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดำเนินรายการโดย

  • นางสาวอนัญญา ตั้งใจตรง หัวหน้ากองข่าวสังคม สถานีโทรทัศน์ MCOT HD
  • นายพิษณุชัย ประยูรหาญ บรรณาธิการข่าวประจำวันอาวุโส สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี
11.30 – 11.55 น. ตอบประเด็นข้อซักถาม / แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
11.55 – 12.00 น.  มอบของที่ระลึก / ถ่ายภาพร่วมกัน / ปิดการสัมมนา