Next on WebTV

ถ่ายทอดสด “พิธีส่งมอบคูปองดิจิตอลทีวี คืนความสุขให้ประชาชน”

กำหนดการ

พิธีส่งมอบคูปองดิจิตอลทีวี คืนความสุขให้ประชาชน” วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2557 เวลา 08.00-10.00 FREE น. บริเวณ หน้าอาคารอำนวยการ ชั้น 1 สำนักงาน กสทช.

กสทช.