Next on WebTV

ถ่ายทอดสด Thai PBS อู้จา ภาคีภาคเหนือ “ร่วมสร้างสรรค์สังคมคุณภาพคุณธรรม”

กำหนดการ

ถ่ายทอดสด Thai PBS อู้จา ภาคีภาคเหนือ “ร่วมสร้างสรรค์สังคมคุณภาพคุณธรรม”
ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม เวลา 17.00 – 21.00 น.