Next on WebTV

ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ 2020 : ทีมชาย สเตจที่ 4

กำหนดการ

ไทยพีบีเอสถ่ายทอดสดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ

“ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ 2020” ประเภททีมชาย สเตจที่ 4

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 08.45 น. เป็นต้นไป

เส้นทางจากศาลหลักเมืองจังหวัดชุมพร – ศาลหลักเมืองจังหวัดระนอง ระยะทาง 137.45 กิโลเมตร