Next on WebTV

ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ 2020 : ทีมชาย สเตจที่ 5

กำหนดการ

ไทยพีบีเอสถ่ายทอดสดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ

“ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ 2020” ประเภททีมชาย สเตจที่ 5

วันที่ 10 ตุลาคม 2563 เวลา 08.45 น. เป็นต้นไป

เส้นทางจากศาลหลักเมืองจังหวัดระนอง จนถึงศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 219.60 กิโลเมตร