Next on WebTV

นวัตกรรมเปลี่ยนโลก : ตอบคำถาม…นวัตกรรมคืออะไรกันแน่?

กำหนดการ

“เทคโนโลยีที่สามารถหยิบจับ นำมาใช้งานได้จริง เกิดประโยชน์จริง สิ่งนั้นถึงจะเรียกว่า นวัตกรรม” โดย รังสรรค์ พรมประสิทธิ์ ประธานกรรมการบริหารบริษัท คิวคิว (ประเทศไทย) จำกัด ในเวทีสัมมนายุทธศาสตร์เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์ ครั้งที่ 15 หัวข้อ “นวัตกรรมเปลี่ยนโลก” วันที่ 15 พ.ย. 62 ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ ชั้น 2 อาคาร D สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส