Next on WebTV

นวัตกรรมเปลี่ยนโลก : นวัตกรรมลดความแออัดในโรงพยาบาล

กำหนดการ

“ปัจจุบันในไทยมี Start Up 1,500 รายที่ขึ้นชื่อกับสมาคม Start Up แต่มีเพียง 50 รายที่ทำเกี่ยวกับเรื่อง Health Care ทั้งที่เป็นเรื่องใกล้ตัว” โดย ธีระ กนกกาญจนรัตน์ ผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO บริษัท Arincare เจ้าของนวัตกรรมลดความแออัดในโรงพยาบาล บนเวทีสัมมนายุทธศาสตร์เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์ ครั้งที่ 15 หัวข้อ “นวัตกรรมเปลี่ยนโลก” วันที่ 15 พ.ย. 62 ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ ชั้น 2 อาคาร D สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส