Next on WebTV

รวมพลังคนข่าวคัดค้าน กม.คุมสื่อ : เสวนา “เสรีภาพสื่อกับอนาคตสังคมไทย”

กำหนดการ

รวมพลังคนข่าวคัดค้าน กม.คุมสื่อ

เสวนา “เสรีภาพสื่อกับอนาคตสังคมไทย”

วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 – 12.00 น.

ณ ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล ชั้น 3 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

09.00 น. ลงทะเบียน
10.00 น. กล่าวไว้อาลัยแก่สื่อมวลชนที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่

ชัยฤทธิ์ ยนเปี่ยม อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ

10.05 น. แถลงการณ์เนื่องในวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก

  • เทพชัย หย่อง  ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในฐานะประธานคณะทำงานสื่อเพื่อการปฏิรูป
  • ปราเมศ เหล็กเพ็ชร์  นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
10.30 น. เสวนา “เสรีภาพสื่อกับอนาคตสังคมไทย”

  • ดร.มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย)
  • สมชาย แสวงการ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  • สุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
  • อังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
  • ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ คณบดี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ดำเนินรายการโดย เสถียร วิริยะพรรณพงศา บรรณาธิการบริหาร สถานีโทรทัศน์พีพีทีวี

12.10 น. มอบรางวัลประกวดสโลแกน