Next on WebTV

TEP Roundtable ครั้งที่ 2 : เวทีระดมสมอง “ข้อเสนอการปฏิรูปการเรียนรู้จากภาคเอกชน”

กำหนดการ

TEP Roundtable ครั้งที่ 2 : เวทีระดมสมอง “ข้อเสนอการปฏิรูปการเรียนรู้จากภาคเอกชน”

วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องเธียเตอร์ อาคาร D ชั้น 1 สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

 

TEP Roundtable ถึงเวลาสร้างจินตนาการใหม่การศึกษาไทย จัดโดยหอการค้าไทย พบกับแขกรับเชิญทั้ง 4 ท่าน
  • คุณสราวุฒิ อยู่วิทยา ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา
  • ดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด
  • คุณภาคภูมิ สกลภาพ ผู้เชี่ยวชาญกลยุทธการบริหาร บมจ.เบทาโกร
  • คุณโชค เรืองตระกูล ผู้ชำนาญการโครงการพิเศษ สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)