Next on WebTV

แสงจากพ่อ…สู่ความยั่งยืน : พลังแผ่นดิน (23 ก.ย. 60)

กำหนดการ

 “แสงจากพ่อ…สู่ความยั่งยืน : ธรรมราชา”

การรวมตัวแสดงพลังครั้งยิ่งใหญ่ของประชาชนคนไทย จากภูเขาถึงทะเล เพื่อน้อมรำลึก และแสดงความอาลัยแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9

วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560 เวลา 10.20 น. เป็นต้นไป ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ถ.วิภาวดีรังสิต

 

กำหนดการกิจกรรม

10.20 น. ร่วมเปิด“ภัตตาคารของคนรักษาแผ่นดิน ล้อมวงคนมีของ(กิน) จาก 4 พื้นที่ทั่วประเทศ” ดำเนินรายการโดย จรงค์ศักดิ์ รองเดช หรือ สตังค์ แห่งภัตตาคารบ้านทุ่ง

  • สุพจน์ หลี่จา สภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย
  • นันทวัน หาญดี เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก จ.ฉะเชิงเทรา
  • กันยา ปันกิติ  เครือข่ายปฏิรูปที่ดินเทือกเขาบรรทัด
  • วิโชคศักดิ์ รณรงค์ไพรี สมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย
13.15 น. “HED Talk พลังแผ่นดิน ทำแล้วจึงพูด” บุคคลที่จะมาปลุกพลัง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

  • ดร.สมพร ช่วยอารีย์ ดร.พลังงานทางเลือก พลังของคนกินแดด
13.30 น. “ย้อนความทรงจำ ชาติพันธุ์กับในหลวง รัชกาลที่ 9” พลังที่ถูกส่งต่อ จากภูเขาถึงทะเล ดำเนินรายการ สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์

  • พฤ โอโดเชา  ปกาเกอะญอ จ.เชียงใหม่
  • อรวรรณ หาญทะเล  ชาวเลมอแกน จ.พังงา
  • สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ