Next on WebTV

รำลึก 1 ปี เหตุการณ์แผ่นดินไหว จ.เชียงราย

กำหนดการ

เวที “รำลึก 1 ปี เหตุการณ์แผ่นดินไหว จ.เชียงราย”
วันที่ 5 พ.ค. 2558 ณ โรงเรียนบ้านสันกลางราษฎร์พัฒนา และวัดแม่สรวยหลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

นายธนภณ  เมืองเฉลิม,นายธนชัย   ฟูเฟื่อง  และ อื่นๆ