Next on WebTV

แสงจากพ่อ…สู่ความยั่งยืน : ธรรมราชา

กำหนดการ

 “แสงจากพ่อ…สู่ความยั่งยืน : ธรรมราชา”

กิจกรรมฟังการบรรยายธรรม ร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียง ทำดอกไม้จันทน์ พร้อมร่วมเปิดโรงทานบันดาลใจ

เพื่อน้อมรำลึก และแสดงความอาลัยแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9

วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 – 17.00 น. ณ อาคาร D สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ถ.วิภาวดีรังสิต

 

กำหนดการกิจกรรม

10.00 – 11.00 น. พระอาจารย์จรัน อนังคโณ บรรยายธรรม
11.00 – 13.00 น. เดินตลาดยั่งยืน ฟังเพลง
13.00 – 15.00 น. ปลูกผัก-ปักผ้าภาวนา ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ฯลฯ
15.15 – 16.00 น. การแสดงดนตรีภาวนาฯ
16.00 – 17.00 น. วงเสวนา “แสงจากพ่อ : สานต่อให้ยั่งยืน”