Next on WebTV
กำหนดการ

การแข่งขัน OBEC Youth Street Basketball 2016 Inspired by Thai PBS

สนามที่ 5 : รอบชิงแชมป์ประเทศไทย จากศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต

วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 14.05 น.เป็นต้นไป

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับไทยพีบีเอส จัดการแข่งขันบาสเกตบอล 3 คน เพื่อส่งเสริม ปลูกฝังเยาวชนให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมสุขภาพ พลานามัยของบุคลากรของชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยการออกกำลังกาย ขยายกลุ่มเป้าหมายให้ผู้สนใจในกีฬาบาสเกตบอลมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมและแสดงความสามารถ โดยจะเป็นการแข่งขันประเภทเยาวชนชาย - หญิง อายุไม่เกิน 18 ปี แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 รุ่น 4 ประเภท ได้แก่ ประเภททีมชาย รุ่นอายุ 15 ปี และอายุ 18 ปี กับประเภททีมหญิง รุ่นอายุ 15 ปี และอายุ 18 ปี