Next on WebTV

OBEC Young Beach Volleyball 2016 Inspired by Thai PBS (รอบชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

กำหนดการ

การแข่งขัน OBEC Young Beach Volleyball 2016 Inspired by Thai PBS 

สนามที่ 4 : รอบชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จ.กาฬสินธุ์

วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส) ผู้ดำเนินการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดรายการ OBEC Young beach volleyball 2016 Inspired by ThaiPBS ขึ้น เพื่อเป็นสนามทดสอบและเสริมสร้างประสบการณ์การแข่งขันให้แก่นักเรียน โดยแบ่งประเภทของการแข่งขัน OBEC Young beach volleyball 2016 Inspired by Thai PBS ออกเป็น 2 รุ่น 4 ประเภท ได้แก่ ประเภททีมชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี และไม่เกิน 18 ปี กับประเภททีมหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี และไม่เกิน 18 ปี

งาน Web TV ที่ผ่านมา