Next on WebTV

OBEC Youth Street Basketball 2016 Inspired by Thai PBS (รอบชิงแชมป์ภาคเหนือ)

กำหนดการ

การแข่งขัน OBEC Youth Street Basketball 2016 Inspired by Thai PBS

สนามที่ 3 : รอบชิงแชมป์ภาคเหนือ จากโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จ.ลำพูน

วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับไทยพีบีเอส จัดการแข่งขันบาสเกตบอล 3 คน เพื่อส่งเสริม ปลูกฝังเยาวชนให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมสุขภาพ พลานามัยของบุคลากรของชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยการออกกำลังกาย ขยายกลุ่มเป้าหมายให้ผู้สนใจในกีฬาบาสเกตบอลมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมและแสดงความสามารถ โดยจะเป็นการแข่งขันประเภทเยาวชนชาย – หญิง อายุไม่เกิน 18 ปี แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 รุ่น 4 ประเภท ได้แก่ ประเภททีมชาย รุ่นอายุ 15 ปี และอายุ 18 ปี กับประเภททีมหญิง รุ่นอายุ 15 ปี และอายุ 18 ปี