Next on WebTV
กำหนดการ

การแข่งขัน OBEC Young Takraw 2016 Inspired by Thai PBS

สนามที่ 5 : รอบชิงแชมป์ประเทศไทย ณ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว จ.สมุทรปราการ

วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

ครั้งแรกกับรายการถ่ายทอดสดการแข่งขันเซปักตะกร้อ สำหรับเยาวชน "OBEC Young Takraw 2016 Inspired by Thai PBS"การแข่งขันการต่อสู้กลางอากาศที่น่าตื่นตาตื่นใจ เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์กับเยาวชนไทย ไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด สร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในการเล่นกีฬา เพื่อเป็นประโยชน์ทางร่างกาย พัฒนาทักษะทางกีฬาในขั้นพื้นฐาน นำไปสู่ความเป็นเลิศทางการกีฬา และชิงชัยเหนือแรงดึงดูด และเป็นครั้งแรกที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ Thai PBS องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ผู้ดำเนินการจัดการแข่งขันเซปักตะกร้อ OBEC Young Takraw 2016 Inspired by Thai PBS ขึ้นเพื่อเป็นสนามทดสอบ และเสริมสร้างประสบการณ์การแข่งขันให้แก่นักเรียน โดยแบ่งประเภทของการแข่งขันออกเป็น 2 รุ่น 4 ประเภท ได้แก่ ประเภททีมชาย  รุ่นอายุ 15 ปี และรุ่นอายุ 18 ปี, ประเภททีมหญิง รุ่น่อายุ 15 ปี และรุ่นอายุ 18 ปี