Next on WebTV

TEP Learning เวที “บทเรียนการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ และความสำเร็จที่เกิดขึ้นในโรงเรียน” (18 ต.ค. 63)

กำหนดการ

TEP Learning “วิธีการเปลี่ยนเป็นโรงเรียนฐานสมรรถนะสไตล์สตาร์ฟิช”

(Starfish whole school transformation model)

วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 เวลา 13.45 น.

ถึงเวลาสร้างจินตนาการใหม่การศึกษาไทย เวทีเสวนา “บทเรียนการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ และความสำเร็จที่เกิดขึ้นในโรงเรียน” โดยเครือข่ายโรงเรียนจังหวัดระยอง สตูล และศรีสะเกษ โดยวิทยากร 3 ท่าน

  • นายชาตรี ปุระมงคล ศึกษาธิการจังหวัดระยอง
  • คุณยัสมี พันหวัง ครูแกนนำโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล
  • นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา